Allgemeines

News / Νέα

Αναβάθμιση και αποτέλεσμα στο περιεχόμενο των σπουδών. Σοβαρή αξιολόγηση διαχείρισης των κονδυλίων σε ετήσια βάση. Νέο σχεδιασμό στο καθεστώς των αποσπάσεων εκπαιδευτικών. Σταδιακή μετεξέλιξη των αμιγών ελληνικών σχολείων σε δίγλωσσα. Εμβάθυνση και εμπλουτισμός των ελληνικών Εδρών στα ξένα πανεπιστήμια.

Στους προαναφερόμενους πυλώνες θα κινηθεί το Υπουργείο Παιδείας στα θέματα που αφορούν την εκπαίδευση των ομογενών, όπως ανακοίνωσε η υφυπουργός Παιδείας, Δια βίου μάθησης και Θρησκευμάτων Εύη Χριστοφιλοπούλου στην ενημέρωση που έκανε σήμερα κατά τη συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς της Βουλής.

"Είμαστε εν μέσω μιας μεγάλης αλλαγής στο Υπουργείο Παιδείας, το μεγάλο εγχείρημα αφορά και την ελληνική Παιδεία στο εξωτερικό", είπε η υφυπουργός, επισημαίνοντας ότι η υπάρχουσα κατάσταση δεν δημιουργεί αισιοδοξία.

Κατασπατάληση των κονδυλίων, αποσπάσεις χωρίς κριτήρια με βάση τις αριθμητικές ανάγκες των μαθητών ή ακόμη και αποσπάσεις-φάντασμα για άτομα που δεν έχουν στην πραγματικότητα μετακινηθεί από την Ελλάδα, εκπαιδευτικά προγράμματα που δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες Παιδείας του 21ου αιώνα, αμιγώς ελληνικά σχολεία που δεν αποτελούν λαμπρό παράδειγμα μάθησης, είναι, όπως είπε η ίδια, ζητήματα που χρήζουν αντιμετώπισης, τομών και μεταρρυθμίσεων.

Σοβαρό θέμα, όπως εξήγησε η κα Χριστοφιλοπούλου, εγείρεται από τη χρηματοδότηση των ελληνικών Εδρών του εξωτερικού, καθώς δεν βρέθηκαν μέχρι στιγμής τα στοιχεία της Επιτροπής Επιχορηγήσεων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Εξωτερικού της Ειδικής Γραμματείας Παιδείας Ομογενειακής και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης για το πώς, πού και με ποια κριτήρια δαπανήθηκαν 450.000 ευρώ σε επιχορηγήσεις για το έτος 2008, τελευταίο έτος λειτουργίας της Επιτροπής.

Σχετικά με το θέμα των αποσπάσεων η ίδια επισήμανε ότι για ένα δυναμικό 58.242 μαθητών οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί ανέρχονται σήμερα σε 2.400, ενώ το 2004 ήταν μόνο 1.700, μία αύξηση τόσο μεγάλη η οποία δεν συνδέθηκε με αναδιοργάνωση και βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Αντίθετα, υφίσταται το φαινόμενο του υπεράριθμου εκπαιδευτικού προσωπικού σε ορισμένες χώρες και της έλλειψής του σε άλλες, λιγότερο αρεστές.

Στις άμεσες προτεραιότητες του υπουργείου είναι η προώθηση, όπου είναι δυνατόν, ένταξης της ελληνικής γλώσσας στο ωρολόγιο πρόγραμμα των άλλων χωρών και από το δημοτικό, καθώς επίσης και η αναβάθμιση των πτυχίων της ελληνόγνωσης εκπαίδευσης στη Γερμανία, ενώ σχετικά με το θέμα της πιστοποίησης της ελληνικής γλώσσας για διδαχή, η υφυπουργός ενημέρωσε ότι ήδη βρίσκεται σε επεξεργασία.

Στα πολλά και ποικίλα κακώς κείμενα της εκπαίδευσης της Ομογένειας, όπως το θέμα των αποσπασμένων εκπαιδευτικών, την αποτυχία των αμιγών σχολείων, τα προβλήματα εκπαιδευτικού υλικού, την έλλειψη οργανωμένου σχεδίου για τη διάσωση των ελληνικών Εδρών στο εξωτερικό, την κακοδιαχείριση και σπατάλη των κονδυλίων και, τέλος, την ανάγκη αξιολόγησης του έργου της Παιδείας και των εκπαιδευτικών, αναφέρθηκαν τα μέλη της Επιτροπής. Επίσης, τονίστηκε η ανάγκη καλύτερου συντονισμού και συνεργασίας των αρμοδίων φορέων.

Την ανάγκη επαναπροσδιορισμού των στόχων της ελληνικής παιδείας στο εξωτερικό και την εξασφάλιση ποιότητας στην εκπαίδευση, επισήμανε ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ) και συντονιστής Περιφέρειας ΣΑΕ Ευρώπης Γιώργος Αμαραντίδης, καταθέτοντας σχετικές προτάσεις.

Την ανάγκη αναβάθμισης της Παιδείας των Ομογενών στις χώρες της Λατινικής Αμερικής και της πρώην ΕΣΣΔ, επισήμανε η γραμματέας του ΣΑΕ κα Όλγα Σαραντοπούλου.

Η κα Χριστοφιλοπούλου στη δευτερολογία της είπε ότι ήδη ξεκίνησε ένας ευρύτερος, συνολικός σχεδιασμός για μία πρώτη, συστηματική αποτύπωση με πλήρη στοιχεία για τα άμεσα κενά και τις προτεραιότητες, ενώ ταυτόχρονα έχει αποσταλεί έγγραφο της υπουργού Παιδείας κας Διαμαντοπούλου με το οποίο ζητώνται από τους Επιθεωρητές Εκπαίδευσης πλήρη στοιχεία για όλα τα θέματα.

Ψηφιακό σχολείο και μικτή μέθοδος μάθησης, καθώς επίσης και αξιοποίηση του ομογενειακού δυναμικού με μικρές αμοιβές ή εθελοντική προσφορά, είναι ένα ακόμη θέμα που θα δρομολογηθεί.

Η στροφή είναι σαφής, κατέληξε η υφυπουργός.